• Sofia, Sofia park 74
  • +359 887 685 689
Allrentacars.com - Privacy policy

„Уведомление за поверителност“

Обща информация

С настоящия документ „ТЕОДОР ТУРС“ ООД (сектор рент а кар) и „РЕНТТНЕР ЕООД“ (сектор рент а кар) разясняват начина, по който събират, обработват, използват и съхраняват личните данни на своите клиенти и посетители на уеб сайта.

Всякакви промени, които биха настъпили в бъдеще по отношение на настоящата политика, ще бъдат публикувани на тази страница. Настоящият документ влиза в сила от 25.05.2018 г.

Какви лични данни събираме

Всеки клиент, който желае да вземе кола под наем от „ТЕОДОР ТУРС“ рент а кар или от РЕНТТНЕР ЕООД РЕНТАКАР чрез сайта allrentacars.com, попълва резервационна форма в уеб сайта, в която доброволно предоставя своите имена, дата на раждане, град, телефон (мобилен или стационарен), и-мейл за обратна връзка, IP адрес. Тази лична информация е необходима за обработката на съответната заявка за автомобил под наем.

Използване на личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за обработка на вашата резервация. Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени резервации, промени в Общите условия или други правила. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

При потвърдена резервация, клиентът получава ваучер, в който са вписани предоставените доброволно лични данни: имена, имейл и телефон. Клиентът бива предварително уведомен (писмено и/или устно), че за Договора за наем на кола е необходимо да предостави копия от валидните си лични документи, а именно: лична карта/паспорт, шофьорска книжка и контролен талон (ако книжката е българска). Той има избор да ги изпрати по електронен път или да ги предаде лично на хартиен носител в деня на взимане на автомобила под наем и сключване на Договора. В договора са вписват трите имена по паспорт, ЕГН/рождена дата, номер на лична карта/паспорт и срок на валидност, адрес по лична карта/паспорт, номер на шофьорска книжка и контролен талон и срок на валидност.

Като неразделна част от Договора за кола под наем са Приемно-предавателен Протокол и Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни. НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.

Задържане на личните данни:

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Защита на личните данни:

Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. ТЕОДОР ТУРС ООД като администратор на лични данни се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Разкриване пред трети страни:

Ние се задължаваме да не разкриваме Вашите лични данни на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и ЕС, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни:

  • МВР
  • Застрахователното дружество, с което работим
  • Счетоводната кантора, която ни обслужва
  • Адвокатска кантора, която ни обслужва

ТЕОДОР ТУРС ООД не носи отговорност, ако клиентът сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.

Права на субекта на лични данни:

Не събираме и не съхраняваме информация за лица под 18 годишна възраст и никоя част от нашия сайт или услуги не е предназначена за лица под 18 годишна възраст. Използвайки този уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте на или над тази възраст.

Всеки наш клиент има правото да провери  точността, пълнотата и актуалността на личните си данни като ни изпратите запитване към teodortours.bg@abv.bg . Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до teodortours.bg@abv.bg . С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за направата на резервация, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

При изпращане на промоционални оферти от нас, можем да използваме вашите лични данни, контакт, техническа информация, употреба и данни за профила, за да преценим и да Ви предложим само това, което Ви интересува. Можете по всяко време да се откажете от маркетинговите съобщения, с линковете най-отдолу в самите тях. Ще получите маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас или сте закупили продукт или услуги от нас и във всеки случай не сте се отказали от получаването на този маркетинг.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Бисквитки:

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Тази уебстраница използва т.нар. „cookies”. Като продължите посещението си в нея, Вие приемате използването на „cookies” от наша страна.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!